Testy ojetých aut, recenze nových aut

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL STÁLE TÁHNE ČESKOU EKONOMIKU

28.06.2019 Redakce

Produkce firem sdružených v AutoSAP mírně překonala maxima dosažená o rok dříve. Celkové tržby při meziročním růstu ve výši 0,8 % dosáhly výše 1 102,4 mld. Kč. Objem exportu se oproti roku 2017 zvýšil o 0,3 % na celkových 920,7 mld. Kč (z 918 mld. Kč v roce 2017).


Většina produkce byla vyvezena na zahraniční trhy, dominantním exportním partnerem je dlouhodobě s větším než třetinovým podílem Německo. Firmy AutoSAP se na celkové průmyslové produkci v roce 2018 podílely téměř jednou čtvrtinou (23,7 %), podíl na celkovém exportu ČR činil v loňském roce 20,9 %. Uplynulý rok byl současně ve znamení růstu počtu zaměstnanců a jejich mezd. Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu ve firmách AutoSAP opět vzrostl na celkový počet 133 079, což je oproti předchozímu roku o 4 895 osob více než v roce předchozím (+ 3,8 %). Nárůst počtu zaměstnanců i mezd zaznamenaly všechny skupiny výrobců − finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace. Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2018 vzrostla o 8,7 % na 40 865 Kč, v dělnických profesích o 9,4 % na 34 556 Kč. Celkově je průměrná mzda u členů AutoSAP o 28,2 % vyšší než průměrná mzda v ČR (v dělnických profesích je to 8,4 % nad celkovou průměrnou mzdou v ČR). Členové AutoSAP představují 15 % zaměstnanců v průmyslu ČR.

Finální výrobci přepsali rekordy

 • TRŽBY: 617,5 mld. Kč (+ 0,6 %), z toho EXPORT: 564,2 mld. Kč (+ 0,9 %)
 • CELKOVÁ PRODUKCE: 1 469 906 silničních vozidel
 • OSOBNÍ AUTOMOBILY: 1 437 396 kusů (+ 1,7 %)
 • AUTOBUSY: 4 890 kusů (+ 5,6 %)
 • NÁKLADNÍ: 829 kusů (- 44,0 %)
 • MOTOCYKLY: 1 493 kusů (+ 12,2 %)
 • PŘÍVĚSY A NÁVĚSY: 25 298 (+ 0,4 %)

Také produkce finálních výrobců jen mírně navýšila rekordní hodnoty s roku 2017. Celkově bylo v ČR vyrobeno téměř 1,45 milionu osobních vozů. I nadále je velký zájem o „české“ autobusy vyráběné výhradně na zakázku. Nárůst ve výši 5,6 % znamená celkem 4 890 vyrobených kusů. Výrazně také vzrostla výroba motocyklů o 12,2 % na 1 493 kusů. Přívěsů a návěsů bylo vyrobeno téměř stejný počet jako v roce 2017 – 25 298 (+ 0,4 %). V porovnání s ostatními zeměmi zůstává Česko významným světovým producentem vozidel. V přepočtu na jednoho obyvatele jsme jedničkou ve výrobě autobusů a dvojkou v produkci osobních vozů. V absolutních počtech jsme udrželi pátou pozici v Evropě a oproti roku 2017 se posunuli o dvě příčky vpřed ve světovém měřítku na patnácté místo.

Dodavatelé v automobilovém průmyslu dosáhli produkce předchozího roku

 • TRŽBY: 459,9 mld. Kč (- 0,1 %)
 • EXPORT: 350,3 mld. Kč (- 0,8 %)
 • ZAMĚSTNANOST: 80 902 osob (+ 1,9 %)
 • PRŮMĚRNÁ MZDA: 35 555 Kč (+ 6,3 %)

Přínos dodavatelských firem pro výkonnost celého autoprůmyslu v ČR je významný. Podíl na celkových tržbách firem AutoSAP činí 41,8 %, na exportu pak 38,3 %. Do skupiny 10 největších exportérů AutoSAP se dlouhodobě řadí celkem 6 dodavatelů.

Stejně jako u finalistů se také u dodavatelských firem projevilo ochlazení zejména na exportních trzích. Přestože tržby a export dodavatelů nepatrně poklesly, lze říci, že výkonnost zůstala na úrovni loňského rekordního roku. Z celkové produkce v hodnotě téměř 460 mld. Kč bylo exportováno zboží za 350 mld. Kč.

Dodavatelé jsou zároveň významnými zaměstnavateli v jednotlivých regionech Česka. Bezmála 81 tisíc zaměstnanců se na celkovém počtu zaměstnanců firem AutoSAP podílí více než z 60 %.

Účelové organizace jsou nejvíce rostoucí součástí AutoSAP

 • TRŽBY: 24,9 mld. Kč (+ 25,2 %)
 • EXPORT: 6,2 mld. Kč (+ 5,4 %)

Firmy, které se zabývají službami, výzkumem, vývojem a konstrukcí pro automobilový průmysl nabývají na své důležitosti, navíc v době transformace celého odvětví. Účelové organizace tvoří téměř třetinu firem AutoSAP s bezmála 9,5 tisíci zaměstnanců. S čtvrtinovým nárůstem tržeb na celkových 24,9 mld. Kč se staly nejrychleji rostoucí součástí AutoSAP.

Český automobilový průmysl z pohledu příjmů do státního rozpočtu

Automobilový průmysl je nejen klíčovým sektorem ekonomiky, ale také významným plátcem daní. Spolu s dalšími segmenty ekonomiky obsluhujícími automobilový průmysl, silniční dopravu a individuální i hromadnou mobilitu na pozemních komunikacích vůbec, je významným přispěvatelem do složené daňové kvóty (fiskálních veřejných příjmů) ČR.

Odhadované odvody členských firem Sdružení automobilového průmyslu, které se na celkové produkci autoprůmyslu podílí z více než 90 %, dosahují výše nejméně 62 miliard Kč. Když se podíváme na celý autoprůmysl, odhadujeme, že se jedná o 69 mld. Kč.

Veřejné investice související s adaptací ČR na elektromobilitu a další megatrendy v automobilovém průmyslu a chytré mobilitě tak významně financuje prostřednictvím příspěvku do složené daňové kvóty samotný automobilový průmysl.


Další články