Testy ojetých aut, recenze nových aut

PricewaterhouseCoopers očekává letos pokles registrací osobních vozidel

10.04.2019 Redakce

Přestože ekonomika České republiky nadále vykazuje růstové hodnoty, registrace nových OA v Q1 2019 byly výrazněji ovlivněny zavedením WLTP s dopadem na predikci na celý rok.


Klíčová sdělení z analýzy PricewaterhouseCoopers pro rok 2019:


• Kategorie vozidel SUV a terénní je již druhým rokem nejžádanější třídou OA. Lze avšak očekávat, že tento výrazný růst posledních let se mírně zpomalí v důsledku zvyšující se saturace segmentu.

• Česká ekonomika v roce 2018 rostla již pátým rokem v řadě, přičemž predikce růstu vývoje hrubého domácího produktu pro rok 2019 je stále pozitivní. Začíná se nicméně hovořit o blížícím se konci ekonomického cyklu a přehřátí ekonomiky, na což reaguje Česká národní banka zvyšováním úrokových sazeb.

• Nezaměstnanost v České republice na úrovni 3,2 % dosahuje historicky nízkých hodnot, což má výrazný vliv na meziroční nárůst průměrné hrubé mzdy o 6,9 %. Nicméně důvěra spotřebitelů v posledních měsících mírně klesla z důvodu nejistoty z budoucna.

• Export se udržuje na vysokých hodnotách i navzdory silné koruně. V následujícím roce 2019 může být export negativně ovlivněn politickým a ekonomickým vývojem v Evropské Unii a ve světě a to konkrétně nejistotou spojenou s Brexitem, volatilitou italské ekonomiky a vlády, a dále i možností zavedeni tarifů na import automobilů do USA.

• Zavedení nové metodiky měření emisních limitů WLTP mělo výrazný dopad na snížení prodejů v Q4 2018 a také v Q1 2019. Zavedení WLTP mělo výraznější negativní dopad na registrace nových OA než se původně předpokládalo, nicméně lze předpokládat, že všechny automobilky zvládnout dokončit všechny homologace v průběhu roku.

• I proto predikce registrací OA ze začátku tohoto roku ve výši 265 tisíc, s možnou odchylkou -1 až +3%, nebude naplněna a nakonci roku můžeme očekávat registrace nových OA na úrovni 255 tisíc.


Další články