Testy ojetých aut, recenze nových aut

Při reklamaci ojetého vozu dodržujte základní pravidla

28.01.2020 Jiří Soukup

Při reklamaci ojetého vozu je potřeba dodržovat správný postup. Nejčastější chybou totiž je nechat si opravit vůz a náklady na opravu pak uplatňovat u prodejce. S takovým postupem však neuspějete.


Při reklamaci ojetého vozidla bude vždy klíčová smlouva, kterou jste s prodávajícím uzavřeli, resp. popis vozu a jeho případných závad. Pokud se totiž vada projeví do šesti měsíců od koupě vozu, má se za to, že jde o skrytou vadu, která existovala již před prodejem. V takovém případě by měl prodávající reklamaci uznat a vyřešit. Jestliže však reklamaci zamítne s tím, že vás o závadě před prodejem informoval, musí to prokázat. Nejčastěji záznamem o technickém stavu vozidla, který by měl být součástí prodejní/kupní smlouvy.

Při reklamaci je vždy potřeba písemně kontaktovat neprodleně prodejce a sepsat s ním tzv. Reklamační protokol. V něm je potřeba:

  • označit smluvní strany
  • specifikovat vůz a datum jeho koupě (odkaz na kupní smlouvu)
  • popsat závadu
  • oznámit požadovaný způsob kompenzace
  • uvést aktuální stav vozu včetně případných poškození a stav počítadla ujeté vzdálenosti
  • uvést datum a čas podání reklamace
  • zajistit podpisy smluvních stran


Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci do třiceti dnů od jejího podání. V případě skryté vady má kupující nárok buď na slevu nebo na opravu vady (způsob kompenzace určuje zákazník). V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou lze požadovat odstoupení od smlouvy. To se nemusí týkat jen technické závady, ale také například zjištění přetočení tachometru nebo třeba nějaké právní vady (vůz byl bouraný aniž vás na to prodávající upozornil, nebo byl třeba předmětem exekuce). V praxi se ale často stává, že si kupující závadu odstraní sám a po prodávajícím chce následně uhradit náklady spojené s odstraněním závady. Takový postup ale není možný a reklamace bude zamítnuta.

V případě, že reklamace nebude prodávajícím uznána, budete se muset pravděpodobně obrátit na soudního znalce a nechat vypracovat znalecký posudek, který by měl dát informaci o tom, zda se skutečně jedná o skrytou závadu. Ale pozor, za skrytou vadu se považuje pouze ta závada, na kterou vás prodejce v době prodeje neupozornil a která se projevila nejpozději do šesti měsíců od koupě vozu. V případě, že znalecký posudek bude hovořit ve váš prospěch, má prodávající povinnost reklamaci uznat. V opačném případě budete nuceni řešit spor soudní cestou. Pro takový případ se doporučuje písemně odstoupit od smlouvy z důvodu neuznané reklamace.

Abyste předešli podobným situacím, vždy při koupi vozu trvejte na popsání jeho technického stavu. Dejte pozor na smlouvy, ve kterých se paušálně a v obecné rovině popisuje technický stav vozu jako „stav, který vyžaduje servisní kontrolu a úkony nad rámec běžné údržby.“ Je-li takový popis uveden například u položky MOTOR nebo PŘEVODOVKA, vždy trvejte na konkrétním popisu závady. Při reklamaci se také ubezpečte, že nereklamujete běžné opotřebení (sjeté pneumatiky), nebo vadu, která byla v době koupě zjevná a viditelná (například rezavý blatník).

Foto: redakce

Další články
K provozování webových stránek www.testyojetin.cz využíváme takzvané „cookies“. Jde o soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a k publikování a zobrazování takového obsahu, který koresponduje s Vašimi zájmy a preferencemi. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. V případě, že se sběrem a uchováním cookies nesouhlasíte, opusťte, prosíme, tyto webové stránky.