Češi jsou nepoučitelní a navzájem si mlhovkami pálí oči. Hrozí jim pokuta až 2500 korun

Foto: Jiří Soukup

Používání světel do mlhy má svá pravidla, která jsou dána zákonem. Na českých silnicích a dálnicích to ale málokdo dodržuje. Přitom jde o velmi nebezpečný přestupek, který může ohrozit ostatní řidiče.


Přední mlhová světla osvětlují vozovku před vozidlem v případě mlhy, v noci i ve dne. Mlhová světla zajišťují krátký, ale široký světelný paprsek, který pomáhá prosvítit mlhu, a osvětluje tak prostor přímo před vozidlem a pomáhá řidič lépe se orientovat podle značení na vozovce. Mlhovky jsou do počasí, kdy není vidět "na krok" z důvodu mlhy a hrozí tak případná kolize s jiným vozidlem nebo účastníkem silničního provozu. Nepatří do počasí, kdy vidíte 500 metrů před sebe, ale jen je tma nebo lehká inverze. V takovém případě se řidič vystavuje hrozbě pokuty 1500 až 2500 korun. Taková pokuta totiž hrozí tomu řidiči, který nesplní § 32 o osvětlení vozidel.

Zákon číslo 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště
Policie ČR

Od 1. července 2006 obecně platí, že motorová vozidla musí mít rozsvícená světla ve dne i v noci po celý rok, musí používat obrysová světla a potkávací světla (nebo světla pro používání za dne) zvláště při snížené viditelnosti, ve veškerém provozu. V mlze, při sněžení nebo silném dešti může řidič používat přední mlhová světla a v těchto podmínkách musí používat zadní (červená) mlhová světla.

Jak používat "mlhovky"?

Podzim a zima znamená pro motoristy nejen kratší dny, ale i vlhko, spadané listí na vozovce, náledí a především časté mlhy. Jízda v mlze je náročná a daleko nebezpečnější než letní cestování.  Mlha přináší řidičům mnohé problémy, které však nejsou nepřekonatelné.

Zákon číslo 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště.  Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy. Rozdíl mezi používáním předních a zadních mlhovek je tedy patrný – přední použít "smí", zadní "musí".

Rozsvícení světel do mlhy je omezeno na mimořádné rozhledové poměry. Povinné užití zadní červené mlhovky za nepříznivých podmínek je logické, činí vozidlo viditelnějším.

Rozsvícení zadní červené mlhovky za mlhy, sněžení nebo hustého deště je povinné obdobně jako rozsvícení ostatních stanovených světel. Problémem však je posoudit, kdy déšť je hustý, anebo zda již jde opravdu o mlhu a ne jen o nějaký mlžný opar, případně zda poletující sněhové vločky je již možné považovat za sněžení. Určitým vodítkem pro rozhodnutí, zda zadní mlhová světla zapnout, by měla být viditelnost zadních koncových světel vpředu jedoucího vozidla.

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je nežádoucí zadní mlhová světla rozsvítit předčasně nebo je nechat svítit zbytečně, zlepší-li se povětrnostní podmínky. Zadní mlhová světla totiž mohou vzadu jedoucího řidiče oslňovat.

Rozsvícená mlhová světla zvýrazňují přítomnost vozidla ve snížené viditelnosti v provozu a zajišťují jeho včasné rozpoznání ostatními účastníky silničního provozu. Neosvětlené vozidlo v řadě aut s rozsvícenými mlhovými světly je například prakticky neviditelné. 

Rychlost jízdy v mlze 

Zákon číslo 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavu pozemní komunikace a mimo jiné musí jízdu přizpůsobit povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na níž má rozhled, aby byl schopen zastavit před nenadálou překážkou (odstavené vozidlo, předmět na silnici, chodec, cyklista a podobně).

Vjede-li řidič do úseku s mlhou, musí okamžitě snížit rychlost (samozřejmě s ohledem na vzadu jedoucí vozidlo), zvětšit vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla, rozsvítit světla, zapnout mlhová světla, pustit stěrače, zvýšit pozornost a plně se věnovat řízení.

Porucha v mlze

Dojde-li při jízdě v mlze k poruše vozidla, doporučuje se:

 • dojet pokud možno na parkoviště nebo mimo silnici (na polní cestu a podobně)
 • pokud to není možné, odstavit vozidlo co nejvíce vpravo (na krajnici, na dálnici v odstavném pruhu)
 • nechat rozsvícená světla včetně mlhových
 • zapnout výstražné světelné zařízení (varovné blikače)
 • umístit v předepsané vzdálenosti výstražný trojúhelník
 • spolujezdce nechat vystoupit (pravými dveřmi) a poslat je mimo komunikaci (za svodidla)
 • přivolat pomoc (asistenční službu)
 • zejména na dálnici informovat (telefonicky nebo z hlásky) policii, že jeho vozidlo tvoří překážku v silničním provozu

Doporučený postup pro účastníky dopravní nehody

 • Zastavit neprodleně vozidlo na bezpečném místě, vypnout zapalování a zapnout varovná světla.
 • Obléci si bezpečnostní vestu a umístit varovné trojúhelníky do odpovídající vzdálenosti (100m za vozidlem pro silnice a dálnice pro motorová vozidla, 50 m za vozidlo na silnicích).
 • Nepít alkoholické nápoje, nekouřit a nedovolit nikomu dalšímu pít alkoholické nápoje a kouřit.
 • Vypnout zapalování havarovaných vozidel.
 • Zjistit, zda nebyl některý z účastníků nehody zraněn.
 • Zjistit, zda neexistuje nějaké další bezprostřední ohrožení, to znamená například, zda někde nevytéká olej, atd.; v takovém případě požádat ostatní účastníky, aby se přesunuli do bezpečné vzdálenosti, přesunout zraněné na bezpečné místo.
 • Oznámit nehodu se zraněním nebo smrtí osoby nebo s poškozením vozidla, v hodnotě vyšší než je 100 tisíc Kč policii (policie se v případě potřeby postará o příjezd lékařů a hasičů na místo nehody); uvést vaše jméno a příjmení, místo, kde k nehodě došlo (co nejpřesněji), zda byl někdo zraněn nebo zda se lidé nemohou dostat ven z vozidel, zda existuje ohrožení požárem nebo ekologická škoda (např. palivo vytéká z vozidel), zda vozidla blokují další provoz a do jaké míry.
 • Pokud došlo ke zranění, poskytnou první pomoc v maximální možné míře.
 • Zvláště se postarat o osoby s masivním krvácením nebo osoby, které ztratily vědomí.
 • Nechat vozidlo ve stavu, ve kterém se nacházelo po nehodě až do příjezdu policie (pokud není třeba změnit jeho polohu z důvodu uvolnění nebo ošetření zraněných osob, možnost označit vozidla – sprejem, křídou apod.).
 • Zajistit ověření identity dalších účastníků dopravní nehody.
 • Také požádat nestranné svědky nehody, aby vám poskytli jména a čísla telefonů (pro případ dalšího vyšetřování).
 • Zůstat na místě nehody až do příjezdu policie, která řádně vyšetří dopravní nehodu.
 • Poznamenat si přesný čas nehody, kdy k ní došlo, kdy přijela na místo policie, státní poznávací značku policejního vozidla a jméno vyšetřujícího policisty.
 • Pokud je vozidlo poškozeno, pokusně vyplnit formulář pojišťovací společnosti, pokud to zdraví a okolnosti dovolí.

Automobilový portál s testy ojetých aut a testy nových vozů, ale také zpravodajství ze světa automobilismu, automobilové novinky, levné ojeté vozy, recenze autobazarů, světové autosalony, rady jak koupit ojetý automobil, prověření VIN, chat s odborníkem, rady, jestli benzín nebo nafta, Škoda nebo Volkswagen, kombi nebo sedan…

Podívejte se i na naše další weby:

www.life24.cz

www.cestyavylety.cz 

www.cartrax.cz

 


TestyOjetin.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@testyojetin.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.testyojetin.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 TestyOjetin.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.