Jsou situace, kdy se na řízené křižovatce můžete otočit beztrestně. Většinou je to ale za dva tisíce

Foto: Jiří Soukup

Jestliže se na křižovatce, která je řízena světelnými signály, otočíte do protisměru, bude vás to stát až dva tisíce korun. Jsou ale situace, kdy se na takové křižovatce můžete otočit zcela beztrestně.


Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v paragrafu 24, písmene b říká, že řidič nesmí couvat ani se otáčet na křižovatce s řízeným provozem a v její těsné blízkosti. Tady je potřeba zdůraznit, že se mluví o křižovatce s řízeným provozem, tedy především o křižovatce řízené světelnými signály. Otáčení na křižovatkách s neřízeným provozem tedy povoleno je, není-li zakázáno značkou B 25 (Zákaz otáčení).

Toto ustanovení je oproti zvyklostem v jiných evropských státech, nebo třeba v USA, poněkud výjimečné, a velká část řidičů o něm ani neví. Tím spíše, když je například navigace nabádá k tomu, aby na světelné křižovatce vozidlo do protisměru otočili. Ustanovení tohoto paragrafu je navíc pro některé řidiče zmatečné právě kvůli specifikaci křižovatky s „řízeným provozem“. Jsou totiž situace, kdy se i na světelné křižovatce můžete do protisměru bezpečně otočit. A zajímavé je, že to může být jedna a tatáž křižovatka. Jen na ní nesmí fungovat semafory.

V ustanovení zákona se totiž píše o křižovatce s řízeným provozem, nikoliv o „světelné křižovatce“. Jestliže tedy na semaforech bliká oranžové světlo, nejedná se již o křižovatku s řízeným provozem, v takovém okamžiku totiž provoz na křižovatce nikdo neřídí a z křižovatky se tak stává „běžná“ křižovatka, na které je možno se beztrestně otočit. Pochopitelně při zachování všech pravidel bezpečného provozu, v rámci kterých otáčející se řidič nesmí omezit, resp. ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Jiná situace by také nastala, pakliže by křižovatku řídil policista. Pak se opět jedná o křižovatku s řízeným provozem.

Otáčení na křižovatkách je ve většině evropských států povoleno, případně řešeno například zákazovou značkou B 25. V Americe se zase smí odbočovat doprava, i když svítí na semaforu červená. Co si o těchto pravidlech myslíte? Urychlilo by zavedení takových pravidel provoz v českých městech nebo by to naopak zvýšilo nehodovost?

Automobilový portál s testy ojetých aut a testy nových vozů, ale také zpravodajství ze světa automobilismu, automobilové novinky, levné ojeté vozy, recenze autobazarů, světové autosalony, rady jak koupit ojetý automobil, prověření VIN, chat s odborníkem, rady, jestli benzín nebo nafta, Škoda nebo Volkswagen, kombi nebo sedan…

Podívejte se i na naše další weby:

www.life24.cz

www.cestyavylety.cz 

www.cartrax.cz

 


TestyOjetin.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@testyojetin.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.testyojetin.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 TestyOjetin.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.