„Pouštění“ na dálnici není slušnost, ale hazard. V Německu se trestá pokutou až 100 eur

Přestupky na dálnici
Foto: Jan Smékal

V Česku je uhýbání najíždějícím řidičům na dálnici považováno mnohými řidiči za akt slušnosti a řidičského gentlemanství. Opak je však pravdou. Jedná se totiž o poměrně nebezpečný přestupek.


Pustit dámu, nebo staršího člověka, vstoupit do dveří jako první, je známkou slušného vychování. Na silnici ale takové gentlemanství může skončit i velice vážnou nehodou. Tam totiž vůbec nejde o nějaký projev řidičské ohleduplnosti, ale o riskantní chování, za které lze v Německu dostat tučnou pokutu. Nemluvíme samozřejmě o situaci, kdy vás někdo pustí v pražské zácpě najet z vedlejší ulice na hlavní. Mluvíme o přejíždění do levého pruhu na dálnici s cílem umožnit najetí vozidla, které vybočuje z připojovacího pruhu do toho průběžného.

Jedna z největších mýlek českých řidičů

Ačkoliv lze takové chování vidět na českých dálnicích v podstatě denně, jde o přestupek, nikoliv o projev řidičské slušnosti. Je to totiž jedna z největších mýlek českých řidičů, která v kombinaci s častým překračováním povolené rychlosti a vzrůstající agresivitou může vyústit ve velmi vážnou nehodu. Když se k tomu přidá ještě aktuální počasí, mokré silnice a mlhy, jde mnohdy skutečně o veliký hazard.

"Ohrozit" versus "omezit"

V tomto kontextu je totiž důležité správně interpretovat pojmy „ohrozit“ a „omezit“ ostatní účastníky silničního provozu. Při připojování z připojovacího pruhu je totiž potřeba řídit se paragrafem 12, odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., který zcela jasně říká, že “… Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu“. Termín „ohrozit“ potom definuje tentýž zákon, který říká, že „…„…nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku silničního provozu nevzniklo žádné nebezpečí…“

Pozor na podélnou čáru souvislou

Nesmět ohrozit tedy v tomto kontextu znamená, počínat si tak, aby řidič v průběžném pruhu nemusel náhle a prudce brzdit, případně náhle vybočit do druhého pruhu. Stejně tak se ale musí chovat řidič v průběžném pruhu, který ve snaze uvolnit místo a pruh pro najíždějícího řidiče nesmí ohrozit, a v tomto případě navíc ani omezit, řidiče v levém dálničním pruhu. Je-li však na silnici dopravní značení V 1a, tedy „Podélná čára souvislá“, nesmí pochopitelně řidič přejet do druhého pruhu ani v případě, kdyby byl zcela prázdný.

Řidiči si přednost mnohdy vynucují

V praxi to ale na českých silnicích vypadá úplně jinak. Najíždějící vozy si často najetí do průběžného pruhu vynucují, řidiči v pravém průběžném pruhu na dálnici přejíždějí do levého, ačkoliv tím omezí, a někdy i ohrozí, řidiče, kteří v levém pruhu jedou. Takové jednání je potom dopravním přestupkem a může za něj být uložena pokuta. Opakem těchto agresivních řidičů jsou potom „váhaví střelci“, kteří klidně i na dálničním připojovacím pruhu zastaví a čekají na příležitost, kdy se zařadit. Asi netřeba říkat, že to je to poslední, co by měl řidič udělat, jestliže jej k tomu skutečně nedonutí dopravní situace v průběžném pruhu. V Německu je takové jednání postihováno pokutou až do výše 100 eur. V Česku jsme ještě neslyšeli o případu (nemluvíme o situaci, která skončila nehodou), kdy by bylo takové jednáno postihováno.

Jaké zkušenosti máte s touto problematikou vy? Napište nám do diskuze.

Automobilový portál s testy ojetých aut a testy nových vozů, ale také zpravodajství ze světa automobilismu, automobilové novinky, levné ojeté vozy, recenze autobazarů, světové autosalony, rady jak koupit ojetý automobil, prověření VIN, chat s odborníkem, rady, jestli benzín nebo nafta, Škoda nebo Volkswagen, kombi nebo sedan…

Podívejte se i na naše další weby:

www.life24.cz

www.cestyavylety.cz 

www.cartrax.cz

 


TestyOjetin.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@testyojetin.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.testyojetin.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 TestyOjetin.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.