Přestupek nebo ne? Může cyklista předjíždět kolonu po tramvajovém pásu?

Foto: Jan Smékal

Stojící kolona aut podél tramvajového pásu svádí některé řidiče všechny předjet a ušetřit čas. Když je však lapen, čeká ho nemalá pokuta. Ale co cyklista? Může předjíždět po kolejích, nebo musí stát v koloně s auty?


Dopravní situace ve velkých městech je špatná, v Praze obzvláště. Dopravní kolony jsou na denním pořádku a frustrace řidičů mnohdy na vysoké úrovni. Tu a tam to nějaký z nich nevydrží a ve snaze ušetřit pár vteřin, nebo několika minut, spáchá dopravní přestupek. Třeba tím, že předjede stojící kolonu po tramvajovém pásu. Zákon však takové jednání nedovoluje a je-li spěchající řidič lapen, pokuta ho nemine. Po tramvajovém pásu ale předjíždějí také cyklisté. Čeká i na ně pokuta, nebo mají výjimku a předjíždět mohou? 

Možná to někoho překvapí, ale cyklisté stojící kolonu předjíždět mohou. Zákon o provozu na pozemních komunikacích totiž říká, že cyklista může předjet stojící nebo pomalu jedoucí vozidla, která jedou stejným směrem, a to z pravé strany po okraji vozovky nebo po krajnici, pokud je na vozovce dostatek místa. Cyklista ale nesmí předjíždět kolonu vpravo, pokud některé z vozidel odbočuje vpravo. Předjíždět kolonu stojících aut je možné i z levé strany, a to v tom případě, že je mezi souběžnými pruhy více místa než vpravo. Ale to se netýká tramvajových pásů. 

Zákona o provozu na pozemních komunikacích totiž v paragrafu 13 hovoří o jízdě po tramvajovém pásu zcela jednoznačně: „Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj“. 

Někdo sice může namítnout, že ve výjimce je uvedeno slovo „předjíždění“. V tomto kontextu je potřeba chápat předjíždění jako manévr, při němž rychlejší dopravní prostředek, nebo jedoucí osoba, objede pomaleji jedoucí dopravní prostředek, nebo jedoucí osobu, a zařadí se před něj. V žádném případě se tedy nejedná o předjíždění souvislé kolony, která je důsledkem například hustého provozu.

Automobilový portál s testy ojetých aut a testy nových vozů, ale také zpravodajství ze světa automobilismu, automobilové novinky, levné ojeté vozy, recenze autobazarů, světové autosalony, rady jak koupit ojetý automobil, prověření VIN, chat s odborníkem, rady, jestli benzín nebo nafta, Škoda nebo Volkswagen, kombi nebo sedan…

Podívejte se i na naše další weby:

www.life24.cz

www.cestyavylety.cz 

www.cartrax.cz

 


TestyOjetin.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@testyojetin.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.testyojetin.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 TestyOjetin.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.