Správné umístění trojúhelníku řidiči mnohdy neřeší. Hrozí ale fatální nehody

Foto: Jan Smékal

Správné umístění trojúhelníku za vozidlem je v případě poruchy nebo nehody klíčovým faktorem, který ovlivňuje, zda se například z banální výměny kola nestane fatální nehoda


Podle vyhlášky musí být v případě nehody nebo poruchy vozidla výstražný trojúhelník umístěn na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Vždy se ale doporučuje umístit trojúhelník spíše dál než blíž. 

Často lze ale na silnicích vidět situace, kdy je trojúhelník umístěn pár metrů za odstaveným vozidlem a ostatní řidiči tak reagují na poslední chvíli. V reálném provozu to může způsobovat nejen celkové zpomalení dopravy, ale mohou také vznikat velmi nebezpečné situace, kdy nelze vyloučit ani fatální nehodu. Řidiči totiž v hustém provozu často reagují až na poslední chvíli, což ale například ve večerních hodinách, dešti nebo sněžení může znamenat zvýšené riziko nebezpečných situací. 

Při odstavení vozu nebo nehodě na dálnici je povinnost řidiče umístit trojúhelník do vzdálenosti nejméně 100 metrů za vozidlo. Vzhledem k rychlosti projíždějících vozidel je ale doporučováno umístit trojúhelník do vzdálenosti 150 metrů. V praxi to může znamenat přibližně 200 kroků. Nikdy však nesmíte zapomenout obléci si výstražnou vestu. Teprve potom se můžete vydat s trojúhelníkem za vozidlo. 

Nezapomeňte však také na další ustanovení Zákona o provozu na pozemních komunikacích, který v § 26 říká, že:

(1) Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích. 

(2) Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba. Je-li vozidlo povinně vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití, musí je řidič užít. Řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy povinně vybavených zakládacími klíny jich musí užít, je-li třeba zajistit vozidlo nebo soupravu proti pohybu.

Automobilový portál s testy ojetých aut a testy nových vozů, ale také zpravodajství ze světa automobilismu, automobilové novinky, levné ojeté vozy, recenze autobazarů, světové autosalony, rady jak koupit ojetý automobil, prověření VIN, chat s odborníkem, rady, jestli benzín nebo nafta, Škoda nebo Volkswagen, kombi nebo sedan…

Podívejte se i na naše další weby:

www.life24.cz

www.cestyavylety.cz 

www.cartrax.cz

 


TestyOjetin.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@testyojetin.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.testyojetin.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 TestyOjetin.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.