Stačí značka „Réservé“, nebo musí být uvedeno, pro koho je parkoviště vyhrazeno?

Foto: Jan Smékal

Pro koho to je? Stání na vyhrazeném místě, nebo parkovišti, má svá pravidla. Ne každý ale ví, jaká pravidla to jsou. Musí být třeba na značce uvedeno, pro koho je parkoviště vyhrazeno?


Značek, které upozorňují na vyhrazené parkovací místo,  jsou po celé Praze, a samozřejmě i v dalších městech, stovky a tisíce. Informují řidiče, že jde o vyhrazené parkoviště pro určitá vozidla. Jenže ne vždy je jasné, pro jaká vozidla je takové místo vyhrazeno. Přitom na parkovišti, které je vyhrazeno pro určitá vozidla, je jiným řidičům zakázáno zastavit a stát. To však neplatí v případě, kdy zastavení a stání nepřekročí dobu tří minut a nebudou tím omezeni řidiči vozidel, pro které je parkoviště vyhrazeno. V takovém případě ale musí být dodržena povinnost neohrozit ani neomezit ostatní účastníky silničního provozu.

V zákonu o provozu na silničních komunikacích,  paragrafu 27, odst. 1, je jasně uvedeno toto: „…na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno.“ Z logiky věci by tedy mělo vyplývat, že není-li na značce uvedeno, pro jaká vozidla je parkovací místo vyhrazeno, může na něm parkovat kdokoliv. Je tomu ale skutečně tak?

Podle mnohých výkladů tomu tak skutečně je. Za vyhrazené parkoviště lze sice považovat každé parkovací místo, které je označeno dopravní značkou IP 12, tedy „Vyhrazené parkoviště“, nicméně na značce, nebo na dodatkové tabulce by mělo být uvedeno, pro koho je takové místo určeno. Tedy například název firmy, registrační značka vozu, pro které je místo určeno nebo například symbol příslušné organizace. Na značce, nebo dodatkové tabulce, lze také informovat o tom, od kdy do kdy značka platí. Mimo uvedenou dobu tak smějí na vyhrazeném parkovišti parkovat i řidiči jiných vozidel. Obdobně lze tedy vycházet z toho, že není-li na značce uvedeno, pro koho je parkoviště určeno, může na něm parkovat kdokoliv.

Při neoprávněném stání na vyhrazeném parkovišti může být vozidlo na příkaz police odtaženo, případně vám může být uložena pokuta. Její výše se ale liší. Budete-li stát na místě, které je vyhrazeno pro tělesně postižené, můžete obdržet pokutu ve výši až 10 tisíc korun. Za stání na jiném vyhrazeném parkovišti, například pro vozidla taxi nebo pro vozidla MHD, to může být až do výše 2500 korun.

Co si myslíte o značce na úvodní fotografii? Lze na takovém místě beztrestně parkovat? Napište nám do diskuze.

Automobilový portál s testy ojetých aut a testy nových vozů, ale také zpravodajství ze světa automobilismu, automobilové novinky, levné ojeté vozy, recenze autobazarů, světové autosalony, rady jak koupit ojetý automobil, prověření VIN, chat s odborníkem, rady, jestli benzín nebo nafta, Škoda nebo Volkswagen, kombi nebo sedan…

Podívejte se i na naše další weby:

www.life24.cz

www.cestyavylety.cz 

www.cartrax.cz

 


TestyOjetin.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@testyojetin.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.testyojetin.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 TestyOjetin.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.