Firmy v autoprůmyslu vykazují cca 1 procento pozitivních případů na Covid-19

Foto: Pixabay

Průměrný záchyt zaměstnanců s pozitivním testem na covid-19 je v členských firmách Sdružení automobilového průmyslu 1 %. Většina firem pro testování využívá externí poskytovatele zdravotních služeb a testy jsou tak prováděny kvalitně odborným personálem.


Vyplývá to z dotazníkového šetření AutoSAPu, do něhož se v minulém týdnu zapojilo 46 společností z automobilového průmyslu, které reprezentují více než polovinu všech zaměstnanců firem sdružených v AutoSAPu.

Firmy, které se účastnily bleskového průzkumu Sdružení automobilového průmyslu, otestovaly téměř 70 tisíc zaměstnanců. Z nich mělo pozitivní antigenní test 708 osob, tedy 1 % otestovaných. Záchyt pozitivity antigenních testů ve firmách vykazuje rozptyl v jednotlivých regionech, který odpovídá jejich širší epidemiologické situaci (od 0 až v extrémním případu 3,5 %). V žádné z firem se neobjevila velká ohniska nákazy. Zákonnou povinnost testovat své zaměstnance se členům AutoSAP podařilo přes velké komplikace splnit ve stanoveném termínu ve 100 % případů.

Testovací kapacity jsou nyní velmi napjaté a navýšení frekvence testování by vedle zvýšených nákladů a zátěže na straně zaměstnanců přineslo značné komplikace v organizaci práce
Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu

„Z výsledků průzkumu mezi našimi členskými firmami jednoznačně vyplývá, že průmyslové podniky nejsou zdrojem šíření infekce SARS-CoV-2. Pracovat ve výrobě je nadále bezpečné. I přes někdy namítanou nižší citlivost antigenních testů potvrzuje jednoprocentní záchyt pozitivních případů fakt, že výrobní firmy jsou co do prevence velmi zodpovědné. V zájmu ochrany zdraví svých zaměstnanců jsou připravené jít mnohem dále, než vyžaduje povinnost daná státem a do preventivních opatření investovat nejen organizační a logistické úsilí, ale i finance,“ uvádí Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Firmy k testování přistupují velmi zodpovědně. Nastavený systém testování považují za preventivní opatření, které je funkční a které jednoznačně přispívá k omezení šíření nákazy ve firmách. Důkazem toho je, že své zaměstnance testovalo 59 % společností ještě před zavedení povinného testování. Při testování navíc firmy nezatěžují systém veřejných odběrových míst. Jak z dotazníkového šetření vyplývá, většina velkých firem (nad 250 zaměstnanců) využívá externí poskytovatele zdravotních služeb (75 %), a to často v kombinaci se závodním lékařem nebo poskytovatelem pracovnělékařských služeb. U firem do 250 zaměstnanců je k testování rovnoměrně využívána kombinace externích poskytovatelů zdravotních služeb a samotestování na pracovišti. Testy jsou tak většinově prováděny renomovanými invazivními testy nasopharyngeální metodou vyškoleným personálem a je tak garantováno odborné provedení, přesnost a transparentnost.

„První kolo testování firmy zvládly i přes komplikace způsobené minimálním časem na přípravu a řadu nejasností v pravidlech na jedničku. Testovací kapacity jsou však už nyní velmi napjaté a navýšení frekvence testování by vedle zvýšených nákladů a zátěže na straně zaměstnanců přineslo značné komplikace v organizaci práce. Jsem přesvědčený, že teď bychom se měli soustředit na vylepšení stávajícího modelu a případné úpravy dělat až v horizontu týdnů, po kvalifikovaném vyhodnocení,“ apeluje na udržení dosavadního systému testování Bohdan Wojnar.

Ze zkušeností firem je pro plynulý chod testování zapotřebí nyní vyřešit řadu otázek. S přihlédnutím k rozdílným modelům provozu výroby by např. navýšení frekvence testování na dvojnásobek bylo velmi obtížně realizovatelné v praxi. To se typicky týká firem s nepřetržitým chodem, kde je zaveden model „krátký“ vs. „dlouhý“ týden s tím, že v „krátkém“ týdnu je zaměstnanec v práci pouze 2 dny (tzn. např. ve středu a čtvrtek) a v takovém systému tak testování 2x týdne nedává smysl, protože by se opakovalo po dvou po sobě jdoucích dnech. Pro dobré fungování je naopak klíčové odladit technické a administrativní fungování navrženého systému (např. posílení kapacit konfirmačních testů PCR v regionech, vyjasnění otázky překážky v práci v období mezi pozitivním antigenním testem a jeho konfirmací pomoci PCR, zkvalitnění systému ISIN a další…), jakož i navýšení ceny příspěvku na test z max. 60 Kč blíže k reálné ceně testu.

Automobilový portál s testy ojetých aut a testy nových vozů, ale také zpravodajství ze světa automobilismu, automobilové novinky, levné ojeté vozy, recenze autobazarů, světové autosalony, rady jak koupit ojetý automobil, prověření VIN, chat s odborníkem, rady, jestli benzín nebo nafta, Škoda nebo Volkswagen, kombi nebo sedan…

Podívejte se i na naše další weby:

www.life24.cz

www.cestyavylety.cz 

www.cartrax.cz

 


TestyOjetin.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@testyojetin.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.testyojetin.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 TestyOjetin.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.