Reklamovat ojetý automobil není vůbec snadné a lidé při tom dělají zásadní chyby

Nepojízdné Audi A6
Foto: Jan Smékal

Reklamace použitého zboží, a automobilu především, má svá specifika. Chyba při reklamačním postupu tak může zcela zhatit možnost úspěšného vyřešení reklamace. Poradíme, jak ojeté auto reklamovat.


Základním předpokladem pro úspěšnou reklamaci ojetého vozu je dodržet správný reklamační postup a mít v pořádku kupní smlouvu s popisem reálného technického stavu daného vozidla. Smlouva je pro případnou reklamaci skutečně klíčová, dbejte proto na to, aby obsahovala popis skutečného technického stavu, nikoliv pouze formulace typu „Stav nezjištěn“ nebo „vyžaduje opravy nad rámec běžné údržby“. Takové formulace totiž umožňují prodejci, aby se pokusil z případné odpovědnosti vyvléci.

Pokud se totiž vada projeví do šesti měsíců od koupě vozu, má se za to, že jde o skrytou vadu, která existovala již před prodejem. V takovém případě by měl prodávající reklamaci uznat a vyřešit. Jestliže však reklamaci zamítne s tím, že vás o závadě před prodejem informoval, musí to prokázat. Nejčastěji záznamem o technickém stavu vozidla, který by měl být součástí prodejní/kupní smlouvy. Proto při nákupu ojetiny akceptujte pouze takový popis technického stavu, který skutečně odpovídá aktuálnímu technickému stavu daného vozu.

Při reklamaci je potom vždy potřeba neprodleně a písemně kontaktovat prodejce a sepsat s ním tzv. Reklamační protokol. V něm je potřeba především:

  • označit smluvní strany
  • specifikovat vůz a datum jeho koupě (odkaz na kupní smlouvu)
  • popsat závadu
  • oznámit požadovaný způsob kompenzace
  • uvést aktuální stav vozu včetně případných poškození a stav počítadla ujeté vzdálenosti
  • uvést datum a čas podání reklamace
  • zajistit podpisy smluvních stran 

Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci do třiceti dnů od jejího podání. V případě skryté vady má kupující nárok buď na slevu, nebo na opravu vady (způsob kompenzace určuje zákazník). V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, lze požadovat odstoupení od smlouvy. To se nemusí týkat jen technické závady, ale také například zjištění přetočení tachometru nebo třeba nějaké právní vady (například, že vůz byl bouraný, aniž vás na to prodávající upozornil, nebo byl třeba předmětem exekuce).

Pozor ale na častou chybu reklamujících zákazníků, která následné řešení reklamace naprosto vylučuje. V praxi se totiž velmi často stává, že si kupující závadu odstraní sám a po prodávajícím chce následně uhradit náklady spojené s odstraněním závady. Takový postup ale není možný a reklamace bude zamítnuta.

V případě, že reklamace nebude prodávajícím uznána, budete se muset pravděpodobně obrátit na soudního znalce a nechat vypracovat znalecký posudek, který by měl dát informaci o tom, zda se skutečně jedná o skrytou závadu. Ale pozor, za skrytou vadu se považuje pouze ta závada, na kterou vás prodejce v době prodeje neupozornil a která se projevila nejpozději do šesti měsíců od koupě vozu. V případě, že znalecký posudek bude hovořit ve váš prospěch, má prodávající povinnost reklamaci uznat. V opačném případě budete nuceni řešit spor soudní cestou. Pro takový případ se doporučuje písemně odstoupit od smlouvy z důvodu neuznané reklamace.

Abyste předešli podobným situacím, vždy při koupi vozu trvejte na popsání jeho technického stavu. Dejte pozor na smlouvy, ve kterých se paušálně a v obecné rovině popisuje technický stav vozu jako formulacemi typu: „stav vozu vyžaduje servisní kontrolu a úkony nad rámec běžné údržby.“ Je-li takový popis ve smlouvě uveden, vždy trvejte na konkrétním popisu závady. Při reklamaci se také ubezpečte, že nereklamujete běžné opotřebení (sjeté pneumatiky), nebo vadu, která byla v době koupě zjevná a viditelná (například rezavý blatník).

Reklamovali jste ojetý vůz z autobazaru? Jak jste uspěli? Napište nám do diskuze

Automobilový portál s testy ojetých aut a testy nových vozů, ale také zpravodajství ze světa automobilismu, automobilové novinky, levné ojeté vozy, recenze autobazarů, světové autosalony, rady jak koupit ojetý automobil, prověření VIN, chat s odborníkem, rady, jestli benzín nebo nafta, Škoda nebo Volkswagen, kombi nebo sedan…

Podívejte se i na naše další weby:

www.life24.cz

www.cestyavylety.cz 

www.cartrax.cz

 


TestyOjetin.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@testyojetin.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.testyojetin.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 TestyOjetin.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.