"Paráda, zapnu oranžové majáky a hned je ze mě invalida", řekl si asi řidič dodávky

Foto: Jiřina D.

Lenost a arogance některých řidičů je pravděpodobně bezbřehá. Bez ohledu na to, že mají servisní vozidlo se jménem firmy na dveřích, zaparkují bezostyšně na vyhrazeném parkovišti pro invalidy a jdou si koupit svačinu.


Zaparkují neoznačeným vozem na vyhrazeném místě pro invalidy a jdou si koupit svačinu. A aby toho nebylo málo, zapnou si ještě na střeše oranžový maják. Asi v domnění, že se zapnutým oranžovým majákem mohou na vyhrazeném místě pro invalidy beztrestně stát. Ale to je velký omyl. V případě, že na takovém místě neprovádí žádnou pracovní činnost, tak maják používat nemohou, resp., nemohou na vyhrazeném parkovišti stát. Zákon totiž používání oranžového majáku celkem jasně vymezuje. Konkrétně říká toto: 

Řidič vozidla vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy smí tohoto světla užívat jen tehdy, mohla-li by být jeho jízdou nebo pracovní činností ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jestliže to vyžaduje pracovní činnost tohoto vozidla, není jeho řidič povinen dodržovat ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích uvedených v § 4 písm. c), § 7 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, 2 a 4, § 13, § 14 odst. 1 a 2, § 18 odst. 2 písm. b), § 22 odst. 3, § 24 odst. 4 písm. a), c), d), e), f) a g), § 25 odst. 1, 2 a 3, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, § 30, 36, 37 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

A tady je jedna důležitá věc. Tou věcí je pojem „Pracovní činnost“. Ta totiž znamená například bagrování bagru ve vozovce, vyprazdňování popelnic do popelářského vozu, nebo třeba aktivitu asistenční služby na místě dopravní nehody. Ta může spočívat například v pomoci jednotlivým účastníkům karambolu třeba s vyplněním formuláře pro pojišťovnu. Do pracovní činnosti však v takovém případě nelze zařadit samotný příjezd asistenčního vozidla k dopravní nehodě. 

Jednoduše řečeno, blikající „oranžový maják“ neznamená při jízdě, nebo běžném parkování, žádná privilegia. Řidič s takto označeným vozidlem musí, stejně jako ostatní účastníci silničního provozu, dodržovat veškerá ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, tedy například respektovat předepsanou rychlost, zastavovat na červenou, nebo dávat přednost v jízdě.

Z výše uvedeného je tedy více než pravděpodobné, že řidič vozidla na fotografii oranžové majáky použil v domnění, že ho jejich zapnutí  vyviní z případného postihu. Protože je však teoreticky možné, že vozidlo řídil řidič s průkazem ZTP/P,  nebo že ve vozidle byly takové osoby převáženy, případně, že s vozidlem byla na konkrétním místě prováděna nějaká pracovní činnost, požádali jsme společnost Viakontrol, jejíž jméno bylo uvedeno na vozidle, o vyjádření. Do doby uzávěrky tohoto článku jsme však reakci firmy neobdrželi. 

Jak se díváte na neoprávněné parkování na místech vyhrazených pro ZTP/P? Myslíte si, že oranžové majáky opravňují řidiče na takovém místě parkovat?

Automobilový portál s testy ojetých aut a testy nových vozů, ale také zpravodajství ze světa automobilismu, automobilové novinky, levné ojeté vozy, recenze autobazarů, světové autosalony, rady jak koupit ojetý automobil, prověření VIN, chat s odborníkem, rady, jestli benzín nebo nafta, Škoda nebo Volkswagen, kombi nebo sedan…

Podívejte se i na naše další weby:

www.life24.cz

www.cestyavylety.cz 

www.cartrax.cz

 


TestyOjetin.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@testyojetin.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.testyojetin.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 TestyOjetin.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.