Podle průzkumu jezdí čeští řidiči v rychlých pruzích často neoprávněně a navíc pomalu

Foto: Pixabay

Častý jev na českých dálnicích – kamion v prázdném pravém pruhu je ještě 500 metrů daleko, přesto je levý pruh plný aut, která se ve vláčku sunou vpřed rychlostí jen o trochu vyšší


Řidiči mají s jízdou v pruzích na českých dálnicích, případně komunikacích o dvou a více jízdních pruzích, stále trochu potíže a mnohdy nevědí, že se bezdůvodnou jízdou v levém pruhu dopouštějí přestupku. Stejně jako ten, kdo v levém pruhu jede bezdůvodně pomalu. Nejen, že zpomaluje plynulost provozu, ale může takovým stylem jízdy ohrozit i ostatní účastníky silničního provozu. Přitom § 12 zákon č. 361/2000 Sb., který upravuje pravidla pro jízdu v pruzích, hovoří jasně:

(1) Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

(2) V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla, motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h1 a cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Jenže pozor na častý omyl - to, že řidič jede v levém pruhu nejvyšší povolenou rychlostí ještě neznamená, že v něm může jet neustále. Pokud souběžně jedoucí vozidla pojedou nejvyšší dovolenou rychlostí, neměla by sice nastat situace, že by bránila v jízdě jinému vozidlu, pokud by nešlo o řidiče, který po právu nemusí dodržovat stanovenou nejvyšší dovolenou rychlost (viz § 18 odst. 9). Řidiči jedoucímu v levém jízdním pruhu však nepřísluší posuzovat, zda za ním jedoucí řidič smí jet rychleji či nikoliv a je proto povinen rychleji jedoucímu vozidlu levý jízdní pruh uvolnit

Automobilový portál s testy ojetých aut a testy nových vozů, ale také zpravodajství ze světa automobilismu, automobilové novinky, levné ojeté vozy, recenze autobazarů, světové autosalony, rady jak koupit ojetý automobil, prověření VIN, chat s odborníkem, rady, jestli benzín nebo nafta, Škoda nebo Volkswagen, kombi nebo sedan…

Podívejte se i na naše další weby:

www.life24.cz

www.cestyavylety.cz 

www.cartrax.cz

 


TestyOjetin.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@testyojetin.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.testyojetin.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 TestyOjetin.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.